Tin nóng Quốc hội ngày 24/5: Đấu thầu có muôn hình vạn trạng, không cách nào kiểm soát hết tất cả

Đấu thầu có muôn hình vạn trạng, không cách nào kiểm soát hết tất cả; nhiều bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện không nghiêm các nghị quyết của Quốc hội, nếu không có tiêu cực, quen biết là yếu tố có lợi trong đấu thầu... là những nội dung nổi bật có trong Tin nóng Quốc hội ngày 24/5.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nhật Linh