Tin nóng Quốc hội: Cử tri lo lắng trước tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế

Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhiều vấn đề nóng đã được báo cáo, trình bày.

Trong đó, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh; các vấn đề vướng mắc, bất cập trong cơ chế đấu thầu, mua sắm thuốc và vật tư tiêu hao; cơ chế tự chủ hoàn toàn ở một số bệnh viện trung ương là một trong những nội dung

khiến

cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin!

Hồng Quyên