Tìm kiếm giải pháp tái hiện đầy đủ diện mạo và phát huy giá trị của cố đô Hoa Lư

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư được xếp hạng di tích cấp quốc gia đợt đầu tiên năm 1962, đến năm 2012 được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Cố đô Hoa Lư là một trong 3 vùng lõi thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, được chính thức công nhận là di sản kép (văn hoá và thiên nhiên) đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á vào năm 2014.

Tuy nhiên nhiều vấn đề của thực tiễn đang đặt ra ở di sản này, cần có những nghiên cứu và đầu tư cụ thể. Chính vì vậy, sáng 12/8 Hội thảo Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư đã được Sở Văn hoá và thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý.

Với những giá trị văn hoá lịch sử đặc biệt, trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã quan tâm đầu tư nguồn kinh phí để tu bổ, tôn tạo  các di tích trong khu vực di tích Cố đô Hoa Lư. Tuy nhiên, những công trình kiến trúc với các giá trị lịch sử, văn hoá còn lại ở Hoa Lư hiện nay đang bị xuống cấp nhiều, những công trình kiến trúc nguyên gốc còn rất mờ nhạt, việc đầu tư tại khu di tích quốc gia Cố đô Hoa Lư hiện nay vẫn còn chưa xứng tầm với những giá trị văn hoá, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích còn nhiều hạn chế cần khắc phục.  

Ông NGUYỄN NGỌC CHẤT, Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam: “Tôi nghĩ rằng là tiến tới UBND tỉnh Ninh Bình, các cấp các ngành cần tiếp tục đầu tư hơn nữa để phục vụ các đoạn trường thành, xác định tính chất quy mô kết cấu các cung điện; làm rõ hơn, đầy đủ hơn diện mạo của cố đô Hoa Lư xưa.”

GS.TS KTS HOÀNG ĐẠO KÍNH, Viện Bảo tồn di tích: “Khả năng đầu tư cho bảo tồn, tu bổ tôn tạo di tích. Đầu tư ở đây được hiểu là kinh phí, vật liệu, kỹ thuật, nhân lực. Hầu như các di tích lớn được phê duyệt quy hoạch, đều không được nhận đủ, thậm chí một phần đáng kể, kinh phí được tính toán. Hiện nay, hàng năm cả 3 nguồn địa phương, trung ương và xã hội không huy động được. Nguy cơ mất khả thi việc giữ trọn vẹn di tích cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc tế ngày càng gia tăng.”

Từ nhiều góc nhìn khác nhau, các nhà khoa học, nhà quản lý tham gia hội thảo đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo tồn các phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư.

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Ninh Bình: “Với mong muốn của tỉnh Ninh Bình tiếp tục nhận diện rõ vai trò, vị thế của kinh đô Hoa Lư xưa của nhà nước Đại Cồ Việt. Trên cơ sở những ý kiến, kết quả của hội thảo khoa học, tỉnh Ninh Bình có cơ sở để thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản cố đô Hoa Lư.”

Trên tinh thần tiếp thu 20 bài tham luận cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết tại hội thảo, Sở Văn hoá và thể thao tỉnh Ninh Bình sẽ ra Dự án tổng thể bảo tồn, tôn tạo và khai quật khảo cổ và phát huy giá trị  Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư để bảo tồn một cách khoa học. 

Thực hiện : Việt Hoà Anh Tuấn