Tiêu điểm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử

Năm 2022, Ban Công tác đại biểu đã cùng phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, chủ trì soạn thảo Nghị quyết số 594 hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Nghị quyết được ban hành thực sự là công cụ để Hội đồng nhân dân các địa phương giám sát quyền lực và tự nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.

HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Đây là phiên giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản găn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phiên giải trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố. Tại phiên giải trình, đã có 11 lượt đại biểu đặt câu hỏi, nêu yêu cầu giải trình; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế.

Thông qua Phiên giải trình cho thấy các vấn đề được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa lựa chọn giải trình là "trúng” và “đúng", vừa phù hợp với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, vừa phù hợp với thực tiễn, đáp ứng sự quan tâm, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TP. HÀ NỘI TIẾP TỤC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ

Còn tại thành phố Hà Nội năm 2022, hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới, được Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá là “điểm sáng, hình mẫu”.

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2022, thành phố Hà nội đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, cơ bản và toàn diện trên mọi mặt về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Trong đó, Hội đồng nhân dân thành phố, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, quyết liệt, toàn diện, sâu sát và hiệu quả được Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá là “điểm sáng, hình mẫu”. Đặc biệt, báo cáo giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác quy hoạch và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều nội dung phong phú, khoa học, có nhiều kiến nghị cụ thể giúp Quốc hội báo cáo và đưa ra Nghị quyết kịp thời, sát đúng.

Năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội tiếp tục “chủ động, đồng hành, thực chất, hiệu quả” phát động sâu rộng các phong trào thi đua, lan tỏa sự đổi mới, để Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ 

Năm 2022, với khối lượng công việc lớn, trọng tâm là nghiên cứu xây dựng các đề án, các chuyên đề, các Nghị quyết được Đảng đoàn Quốc hội giao; công tác nhân sự, công tác quy hoạch, công tác Hội đồng nhân dân, công tác thực hiện chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… nhưng với tinh thần chủ động, tập trung, nỗ lực thực hiện, lãnh đạo Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo quyết liệt, điều hành công việc khoa học, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuyên môn giúp việc triển khai công việc cơ bản đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ chuyên môn Ban Công tác đại biểu đã triển khai và hoàn thành tốt trong năm qua đó là việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, dự thảo Nghị quyết theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội như: Chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cũng trong năm qua, Ban Công tác đại biểu đã làm tốt vai trò cơ quan thực hiện nhiệm vụ kết nối, hướng dẫn và giám sát hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp. Ban Công tác đại biểu đã tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 03 miền Bắc-Trung-Nam. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, các hội nghị đều được lãnh đạo Quốc hội tham dự và chỉ đạo. Điều đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu.

Về hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử Ban Công tác đại biểu xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giúp Quốc hội nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban đã tập trung làm tốt nhiệm vụ này. Ban đã xây dựng các chủ đề, chương trình bồi dưỡng sát thực, bổ ích dành cho các đại biểu dân cử.
Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong năm 2022 của Ban Công tác đại biểu có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật mà còn là tiền đề, động lực quan trọng để Ban Công tác tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hải Điệp