Đoàn ĐBQH Bắc Ninh:Tiếp xúc thực chất để lắng nghe chính xác tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Trong bối cảnh Quốc hội khoá XV đặt ra những yêu cầu cao hơn về việc đổi mới phương thức hoạt động cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực đổi mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào thành công chung của Quốc hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng kỳ vọng, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2023, ngoài nhiệm vụ theo chương trình hoạt động của Quốc hội, Đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực giám sát của Đoàn là xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát 2 chuyên đề, gồm: Chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh qua 1 vụ việc cụ thể”; Chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong thực hiện 1 dự án kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời khảo sát: “Việc giải quyết kiến nghị của cử tri về vấn đề môi trường gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh”.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra cần phải nhận thức đúng, đầy đủ hơn nữa địa vị pháp lý, trách nhiệm của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong các công việc chung của địa phương. Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất để có thể lắng nghe chính xác tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, từ đó giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của đoàn trong nhiệm vụ giải thích pháp luật cho cử tri, nhân dân.

Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đối, kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy giúp việc, đảm bảo các điều kiện để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Dương Dung