Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

Phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề trong phiên chất vấn trong lĩnh vực thanh tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ, năm 2022, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, coi đây là công tác trọng tâm.

Ngành thanh tra thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ trong công tác thanh tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Chính phủ đã chỉ đạo ngành thanh tra tập trung thanh tra trong một số lĩnh vực quan trọng như: đầu tư, xây dựng, đấu thầu, chứng khoán, ngân hàng… Đối với những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Phó thủ tướng thừa nhận trong một số trường hợp, kết luận thanh tra còn chưa đảm bảo rõ ràng về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp.

Phát biểu kết luận nội dung chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, cơ bản bám sát nội dung chủ đề đặt ra có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng phản ánh được ý kiến trăn trở, bức xúc của cử tri và Nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước, cần tiếp tục có những giải pháp khả thi nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!