Tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng 10/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2023. Tại phiên họp này, Chính phủ tiếp thu ý kiến lần cuối để hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở ( sửa đổi) trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Đến thời điểm này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và tiếp thu, đầy đủ, các ý kiến góp ý của nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) với hơn 12 triệu lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề cốt lõi như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chính sách về giá đất và tài chính đất đai. Đối với những vấn đề lớn như chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy định theo hướng: Đa dạng hoá hình thức bồi thường cho người có đất bị thu hồi, có thể bằng đất, tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất, thiệt hại do ngừng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề. Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết. Thống nhất bổ sung Quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn ý kiến khác nhau như có nên giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với với trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo hay không? Có nên bổ sung quy định về quyền sử dụng đất của đối tượng người nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam hay không?

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của nhân dân, chọn lọc các vấn đề tiếp thu theo tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, tôn trọng thực tiễn khách quan, luật hóa các vấn đề đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là hiệu quả; tiếp tục nghiên cứu các vấn đề mới, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị với những vấn đề còn ý kiến khác nhau và không được đề cập tại Nghị quyết 18, Ban soạn thảo cần phân tích rõ ưu, nhược điểm của từng phương án trình cấp có thẩm quyền.

Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tiếp thu, giải trình bảo đảm chất lượng, tiến độ các ý kiến của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội với những nội dung quan trọng, phức tạp, có tính nhạy cảm, ảnh hưởng sâu rộng đến người dân và xã hội, trong đó lưu ý thiết kế các chính sách nhằm tạo điều kiện, khuyến khích đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân… bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Hiếu