Tiếng nói cử tri |Số 3|: Người dân phải "chung sống" với ô nhiếm sông Đáy, sông Nhuệ đến bao giờ?

Chưa bao giờ vấn đề môi trường lại trở thành điểm nóng như hiện tại. Đặc biệt, 283 khu công nghiệp của cả nước đang “tẩm ướp” vào môi trường hàng trăm nghìn m3 nước thải mỗi ngày. Vậy người dân còn phải sống chung với ô nhiễm đến bao giờ?

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra những con số “giật mình” trong báo cáo môi trường. Cụ thể, hàng năm nước ta tiêu thụ hơn 10.000 tấn hóa chất bảo vệ thực vật, thải ra môi trường 2.3 tấn rác thải sinh hoạt và hơn 7 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp… Chưa bao giờ vấn đề môi trường lại trở thành điểm nóng như hiện tại. Đặc biệt, 283 khu công nghiệp của cả nước đang “tẩm ướp” vào môi trường hàng trăm nghìn m3 nước thải mỗi ngày. Đáng ngại thay, trong hầu hết các cụm công nghiệp đó hiện vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải. Chưa kể, hàng nghìn doanh nghiệp có công nghệ sản xuất lạc hậu trong các làng nghề, cũng như các cơ sở y tế hàng ngày cũng tham gia phát sinh hàng chục tấn chất thải ra môi trường. Chính điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và cũng chính là vấn đề nóng mà trong thời gian vừa qua cử tri kiến nghị nhiều nhất. Đây cũng là vấn đề mà Quốc hội đang rất quan tâm và tổ chức giám sát chuyên đề. 

Sau đây sẽ là một số vụ việc liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường đáng chú ý được cử tri phản ánh đến Ban dân nguyện và Truyền hình Quốc hội Vệt Nam trong thời gian qua.  

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chương trình!

Thực hiện : Trần Tiến