Tiếng nói cử tri l Số 10 l: Khu xử lý chất thải sông Công - Điểm đen môi trường gây bất ổn khu dân cư

Theo phản ánh của người dân xã Tân Quang, xã Bá Xuyên, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, kể từ khi đi vào hoạt động, khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Môi trường Sông Công liên tục xả khói đen có mùi khét ra môi trường, khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Trần Tiến