Tiến sĩ Phạm Tấn Nhật với đột phá trong giải pháp bảo vệ môi trường trong kinh doanh

Tiến sỹ Phạm Tấn Nhật hiện đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến như một người đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về những giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh.

TS Phạm Tấn Nhật hiện đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia TPHCM, được biết đến như một người đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về những giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh. 

Với đề tài "Quản trị nhân sự thân thiện với môi trường", anh đã góp phần làm thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp tại Việt Nam và nhận được sự quan tâm của nhiều tạp chí uy tín trên thế giới về vấn đề này. Đề tài “Quản trị nhân sự thân thiện với môi trường” của anh cũng đã đạt giải tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ cho giảng viên trẻ và sinh viên năm 2021. 
 

Thực hiện : Phương Thảo Hữu Ái Nguyễn Trình