Tiến độ dự án hồ Ka Pét có thể kéo dài đến năm 2027

Dự án hồ Ka Pét được Quốc hội quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 101 năm 2023 với dung tích toàn bộ là hơn 51 triệu m3 để giải quyết tình trạng hạn diễn ra nhiều năm tại các huyện phía nam của tỉnh Bình Thuận. Theo Nghị quyết của Quốc hội thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025. Tuy nhiên đến nay, theo nhận định của UBND tỉnh Bình Thuận, dự án có thể sẽ không hoàn thành kịp tiến độ.

Để chạy đua với thời gian, UBND tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện xong việc lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; công tác kiểm kê đánh giá hiện trạng rừng. Đối với việc trồng rừng thay thế, đang tổ chức kiểm tra thực địa để đảm bảo diện tích trồng rừng thay thế đạt hơn 1.800 ha.

Riêng công tác lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ định đơn vị mới, đơn vị này đang thực hiện tham vấn môi trường, lấy ý kiến người dân tại vùng dự án và các vùng lân cận. Đối với việc di dời Dinh Cậu, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ và làm việc với các sư cả người Chăm nhận được dự đồng tình của các sư cả về vị trí di dời thánh tích, công tác đền bù, tái định cư cũng đã được tính toán kỹ.

Mặc dù rất nỗ lực triển khai nhưng theo UBND tỉnh Bình Thuận đây là dự án được dư luận hết sức quan tâm phải thận trọng, khoa học nên dự án hồ Ka Pét không thể hoàn thành năm 2025 mà có thể phải kéo dài đến năm 2027.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ tính toán các phương án đầu tư dự án hồ La Ngà 3 nằm phía thượng nguồn dự án Hồ chứa nước Ka Pét và dự án Hồ chứa nước Ka Pét để đảm bảo đồng bộ, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện 2 dự án.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Lê Trang -

Triệu Nguyễn