Tiềm năng phát triển OCOP từ cây nghệ ở Bắc Kạn

Khi có sự đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp, hợp tác xã về giống, phương pháp canh tác, cây nghệ ở Bắc Kạn có cơ hội phát triển, mang lại lợi ích kinh tế cao hơn. Không chỉ vậy, khi những sản phẩm từ cây nghệ được công nhận là sản phẩm OCOP, cơ hội vươn xa đang càng sáng tỏ.

Tỉnh Bắc Kạn đã có khoảng 250 ha cây nghệ, với sản lượng hằng năm đạt hơn 5 nghìn tấn, trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện Na Rì, Bạch Thông và Pác Nặm. Khác với cách trồng nhỏ lẻ trước đây, hiện nay việc trông và phát triển cây nghệ đã được trồng và quy hoạch bài bản hơn. Trong đó, để thực hiện hiệu quả cho chuỗi giá trị cây nghệ, tỉnh Bắc Kạn đã và đang tập trung rà soát, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, quy hoạch vùng nghệ hữu cơ, củng cố sự liên kết giữa phát triển vùng nguyên liệu với các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến và thương mại.

Để phát triển trồng nghệ ổn định, bền vững, bên cạnh việc quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu cho các sản phẩm từ nghệ sẽ cần thêm những cơ chế hỗ trợ về nguồn vốn tín dụng, tăng cường năng lực chế biến và thương mại cho các cơ sở sản xuất, xúc tiến thương mại sản phẩm...; đặc biệt là tạo lập, quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nghệ hữu cơ. Mục tiêu đó là tổ chức sản xuất và xây dựng các mối liên kết để phát triển chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm từ cây nghệ với đặc trưng riêng của Bắc Kạn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!