Tiềm năng liên kết phát triển du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc

Chiều 28/4, tại Tuyên Quang, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Viện Kinh tế - Văn hoá và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo tiềm năng, liên kết phát triển du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc; nhằm trao đổi về các lợi thế, nguồn lực, thuận lợi cũng như khó khăn trong khai thác du lịch, từ đó, đưa ra các giải pháp đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch tại các tỉnh này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại hội thảo. Cùng dự có: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm. 

Chiến khu Việt Bắc nằm trọn trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ - là 1 trong 6 vùng địa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và là 1 trong 7 vùng du lịch của cả nước đã được xác định trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến khu Việt Bắc gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Các tỉnh trong vùng có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội và tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, với hệ thống những điểm di tích quan trọng của quốc gia.

Nhận thức du lịch là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, những năm qua, các tỉnh trong vùng Chiến khu Việt Bắc đã có nhiều nỗ lực trong hợp tác, liên kết triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, nhất là những sản phẩm du lịch đặc trưng, có tính liên vùng.

Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực đổi mới nhưng du lịch của các tỉnh trong vùng còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc các tỉnh Chiến khu Việt Bắc cũng chính là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết các dân tộc và Nghị quyết của Bộ Chính trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Do đó, làm sao để du lịch Chiến khu Việt Bắc khai thác được lợi thế, bản sắc, phát triển mạnh mẽ và bền vững là một nhiệm vụ quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng yêu cầu các tỉnh trong vùng căn cứ điều kiện thực tiễn ở địa phương, cần đánh giá rà soát đề xuất kiến nghị những cơ chế đặc thù, chính sách đột phá, có ưu đãi phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào các dự án lớn, có khả năng tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang tính liên vùng. Ngoài ra, cần đề xuất những chính sách hỗ trợ người dân tham gia đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Từ đó, phát triển du lịch sẽ tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Dương Dung – Thanh Nga – Vũ Hiếu