Tích hợp thông tin vào Căn cước công dân để giao dịch dân sự thuận lợi

Để phục vụ thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở, hôm nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Đoàn khảo sát thực tế và làm việc với UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là các dự án Luật được Bộ Công an soạn thảo, trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Tính đến 28/3, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10,2 triệu nhân khẩu, trong đó hơn 6,8 triệu nhân khẩu thường trú, hơn 1,2 triệu nhân khẩu cư trú nhưng chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Thành phố đã thu nhận hơn 7.170.000 hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử, trả thể cho hơn 6 triệu trường hợp.

Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) bổ sung quy định về việc tích hợp 1 số thông tin của công dân vào thẻ Căn cước công dân như: Thông tin về Thể BHYT, sổ Bảo hiểm xã hội, Giấy phép lái xe, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn… Nhiều ý kiến cho rằng, đây là điều cần thiết nằm tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện giao dịch dân sự, giảm giấy tờ cho công dân. Điển hình, qua thống kê của Sở Y tế Thành phố, tỷ lệ người dân sử dụng thẻ CCCD gắn chíp đến khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế là hơn 20%, trong đó, tỷ lệ tra cứu thành công là hơn 93%.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, trách nhiệm trong bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của công dân.

Qua khảo sát cho thấy, nhiều ý kiến cũng đồng tình với việc dự thảo Luật bổ sung quy định về cấp thẻ CCCD cho công dân dưới 14 tuổi. Việc cấp Giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch vừa giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, giúp cho người dân thuận tiện hơn trong cuộc sống.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục