Thuê, bán nhà ở cũ thuộc Nhà nước quản lý không cần sổ hộ khẩu giấy

Bộ Xây dựng vừa chính thức công bố quyết định sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến việc bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy.

Theo đó, kể từ ngày 3/3/2023, có 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở sẽ bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý của Bộ Xây dựng đã được ban hành trước đó, cụ thể:

Thủ tục cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung; thủ tục chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Như vậy, hồ sơ liên quan đến thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, chỉ cần các loại giấy như: Bản sao thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu đang còn giá trị; hoặc thẻ quân nhân của người có đơn đề nghị thuê, mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao giấy chứng nhận kết hôn.

Hồng Quyên