Thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM còn nhiều khó khăn, vướng mắc

Sau 2 năm thực hiện chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131 của Quốc hội, bên cạnh những mặt đạt được, TPHCM cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc, như chưa có sự điều chỉnh đồng bộ, chưa có hệ thống các văn bản pháp luật gây lúng túng khi thực hiện; việc phân cấp, uỷ quyền còn chậm, việc tinh giản bộ máy, việc phân bổ nhân sự chưa phù hợp, khối lượng công việc gây khó khăn, áp lực rất lớn...

Theo đó, hiện TPHCM chiếm tỷ trọng 9,4% dân số cả nước và 50,4% dân số vùng Đông Nam Bộ. Mât độ dân số của thành phố là 4.292 người/km2. Với số lượng dân số đông nhất cả nước, áp lực công việc của cán bộ, công chức trên mọi ngành, lĩnh vực ngày càng tăng.

Liên quan tới xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử khi xây dựng chính quyền đô thị, đại biểu cho rằng hệ thống thông tin của các sở, ngành, địa phương hiện đã đầu tư quá lâu, dữ liệu thông tin thiếu sự liên thông giữa các đơn vị, chưa đảm bảo cấu trúc chính quyền điện tử thành phố, cần sớm có phương án khắc phục.

Đại biểu đề nghị thành phố cần có nhiều giải pháp tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, đề xuất các phương án, giải pháp cụ thể tới trung ương để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thùy Vân Hữu Ái