Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Cho ý kiến về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhiều đại biểu cho rằng, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, phải tiết giảm chi phí nhưng không hẳn cứ tiêu ít mới là tiết kiệm, mà phải đặt trong bối cảnh, hoàn cảnh cụ thể, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các đại biểu thống nhất cho rằng, để thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm soát và công tác giám sát  việc tiết kiệm, chống lãng phí phải đặt lên hàng đầu.
 
Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam