Thúc đẩy xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm nông sản

Sáng 12/8, tại Hà Nội, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức hội thảo và kết nối kinh doanh: Xây dựng và Bảo hộ nhãn hiệu nhằm phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam.

Với lợi thế và tiềm năng trong sản xuất nông nghiệp, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông sản chất lượng cao, có thế mạnh. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm nông sản của nước ta đã xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trong nước và quốc tế còn hạn chế. Nhiều sản phẩm nông sản Việt có giá trị lớn đang tiềm ẩn nguy cơ mất nhãn hiệu đặt ra vấn đề lớn với doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. 

Mặc dù đã có hệ thống văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ cùng các Nghị định liên quan nhưng rõ ràng chính người dân và doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm tới đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường nội địa và quốc tế. Một trong những điểm yếu của Việt Nam là có những thương hiệu xây dựng xong nhưng lại không bảo vệ nổi. 

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc sản xuất cần tính đến phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu và phát triển thương hiệu nông sản. Việc đánh giá cơ hội, thách thức cũng như phổ biến quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là cần thiết với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay. 

Thực hiện : Hà Lan Nhật Huy