Thúc đẩy kinh tế hợp tác trong vùng nông thôn, miền núi

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Hội đồng Dân tộc, chiều nay, tại thành phố Cần Thơ với sự chủ trì của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đã diễn ra hội thảo tham vấn nghiên cứu, phục vụ xây dựng Báo cáo tham gia thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), trong đó nội dung làm sao để thúc đẩy kinh tế hợp tác trong vùng nông thôn và miền núi.

Tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng về nguồn lực đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hộ nghèo, hộ khó khăn là người đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao; chính sách dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số có nhưng còn chung, chưa dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số trong HTX, như vậy cần có chính sách đặc thù cao hơn so với mặt bằng chung.

Bổ sung ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật HTX (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng cần quy định hết sức rõ ràng chương trình chính sách tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội để các HTX, có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Cùng với đó có chính sách về thuê đất, mặt nước...

Kết thúc hội thảo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn các địa phương tiếp tục có ý kiến đóng góp, tham gia vào Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) đặc biệt về vấn đề về phát triển kinh tế hợp tác trong đồng bào dân tộc gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội sẽ có ý kiến đề xuất lên cấp trên để Luật sớm được thông qua và đi vào cuộc sống./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Chí Điển