Thúc đẩy chương trình OCOP và du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Sáng 09/09, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai chương trình OCOP và phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

“Mỗi xã một sản phẩm” và du lịch nông thôn là 2 điểm nhấn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới những năm qua. Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình OCOP đã trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Đến hết tháng vừa qua, cả nước đã có gần 8.500 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; hơn 4.300 chủ thể OCOP với đa dạng loại hình HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh.

Đặc biệt, thông qua Chương trình OCOP, nhiều địa phương đã chủ động phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và điểm du lịch. Đến nay, các địa phương đã đánh giá và công nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, trong đó nhiều vùng đã phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, làng nghề truyền thống để hình thành các điểm du lịch nông thôn đặc sắc.

Triển khai cho giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Lê Minh Hoan cho rằng, cần tạo thêm không gian phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông thôn; làm sao cuối nhiệm kỳ không chỉ báo có bao nhiêu huyện, xã đạt nông thôn mới, mà còn tự hào có bao nhiêu di sản nông thôn, tự tin giới thiệu với thế giới. Đồng thời chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề,... gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo.

Việt Hà