Thừa Thiên-Huế: Quản lý tập trung hoạt động khoa học công nghệ trên cổng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia

Ngày 18/5, tỉnh Thừa Thiên-Huế chính thức khai trương cổng kết cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Đây cũng là địa phương đầu tiên trên toàn quốc được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn vận hành thí điểm mô hình này.

Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ sẽ giúp cho các cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận thông tin, qua đó minh bạch hóa hoạt động khoa học công nghệ. Đây là nguồn thông tin chính thức để phục vụ hoạch định chiến lược, chính sách, quản lý và điều hành hoạt động khoa học công nghệ của bộ, ngành và địa phương. Đây cũng là nguồn thông tin tham khảo giá trị để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ. Liên quan nội dung này, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phê duyệt đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ“, xác định là mô hình điểm để các tỉnh, thành khác nhân rộng. Dịp này, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã long trọng đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Thực hiện : Tiểu Bảo

quảng cáo