Thừa thiên Huế: Hơn 4.500 hecta lúa ngập úng do mưa lớn

Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng không khí lạnh nên .trên địa bàn đã có mưa lớn, gây ngập úng hơn 4.500 hecta lúa trên địa bàn

Diện tích lúa vớ mức ngập úng từ 20-40 cm tập trung tại các huyện Phong Điền, Hương Trà và thành phố Huế. Đê bao một số tuyến vùng thấp trũng bị ngập tràn từ 10-20cm. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động các trạm bơm vận hành hết công suất 24/24 để khẩn trương tiêu úng. Địa phương này yêu cầu hệ thống thủy lợi vận hành hợp lý, giảm mực nước nội đồng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Hiện qua các đợt mưa lớn hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn Thừa Thiên Huế đảm bảo vận hành an toàn.

Đào Bảo