Thủ tướng yêu cầu phải đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nhập khẩu nếu cần

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đa dạng các nguồn điện, gồm nhập khẩu, để không thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào. Nội dung này nêu tại thông báo kết luận của Văn Phòng Chính phủ, về cuộc họp cung ứng điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương, EVN tận dụng các nguồn trong nước, như điện than, thủy điện, năng lượng tái tạo, điện sinh khối... Các nhà máy tính toán thời điểm bảo trì, bảo dưỡng phù hợp, không để nhà máy điện than xảy ra sự cố. Liên quan tới giá điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và EVN điều hành theo lộ trình phù hợp, không "giật cục".

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Yến