Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự VBF 25: Không để doanh nghiệp kêu ca kéo dài

Sáng 19/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam VBF lần thứ 25 với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh".

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đồng tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam. 

Tại diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị một số vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và khuyến nghị thúc đẩy tăng trưởng xanh như: cần có cơ chế để doanh nghiệp thế chấp tài sản để vay vốn nước ngoài; Đề xuất đánh thuế các-bon thấp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch của khu vực sản xuất sang nền kinh tế các-bon thấp hơn; hay kiến nghị kịp thời có giải pháp cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp trong khi chờ chính sách mới về giá bán điện cho các dự án năng lượng tái tạo.

Phát biểu tại Diễn đàn,Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, mang tính xây dựng và khát vọng lớn lao muốn đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới. Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu quốc gia; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn và trong sạch bộ máy, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng, tăng trưởng xanh cần có lộ trình phù hợp, tính đến điều kiện và năng lực khác nhau của từng vùng miền, địa phương và doanh nghiệp; khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong tăng trưởng xanh; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, có lợi cho việc phục hồi kinh tế và hợp tác quốc tế…Về những quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Thủ tướng đề nghị các bên ngồi lại với nhau trên tinh thần không để ai thiệt thòi.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động xử lý, khẩn trương phản hồi các kiến nghị, tăng cường đối thoại chính sách, truyền thông chính sách, bảo đảm thực hiện đúng các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam. Không để doanh nghiệp kêu ca kéo dài.

Thực hiện : Xuân Tiến Vũ Hiếu