Thủ tướng Phạm Minh Chính: Để thống kê thực sự biết nói

Ngày 17/3, Hội nghị Thống kê toàn quốc với chủ đề "Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả" đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham dự của hơn 14.000 cán bộ thống kê; cán bộ, lãnh đạo cấp huyện và cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh  Chính nhấn mạnh, ngành thống kê đã cơ bản hoàn thành vai trò "là tai, là mắt", thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: “Có được thống kê rồi thì anh phải có được phân tích, đánh giá, dự báo chính xác. Và có được đánh giá, dự báo chính xác rồi thì mới xây dựng được chính sách, xây dựng quy hoạch, xây dựng chiến lược. Tức là vấn đề sử dụng số liệu thống kê này như thế nào để nó thực sự biết nói”.

Thủ tướng cũng cho rằng, nhận thức về công tác thống kê của các cấp, các ngành vẫn chưa xứng tầm với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê; đầu tư cho công tác thống kê chưa tương xứng; việc đánh giá, phân tích, sử dụng kết quả thống kê hiệu quả chưa cao… Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng suy nghĩ phải kỹ, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: Cái gì đã "chín", đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, nhiều người ủng hộ thì ta tiếp tục thực hiện, tiếp tục phát huy. Còn những cái gì chưa “chín”, chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau, thực tiễn chưa được chứng minh, thực hiện chưa có hiệu quả thì ta cứ mạnh dạn làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội”.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn và tin tưởng sau hội nghị này, sẽ có chuyển biến trong nhận thức và hành động về công tác thống kê.

Thực hiện : Lê Hương Thùy Trang Quang Sỹ