Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo thành phố Cần thơ

Chiều 14/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ để đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu, các tồn tại, vướng mắc và cùng đề ra giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển trên địa bàn Thành phố.

Cuộc làm việc nằm trong chương trình lãnh đạo Chính phủ làm việc với 63 tỉnh, thành phố để rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ; xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển.

Thành phố Cần Thơ phản ánh một số khó khăn, vướng mắc đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết liên quan quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư công; thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu xây dựng; khó khăn trong sử dụng nguồn vốn vay tại một số dự án như Chuỗi dự án điện – khí Lô B, Bệnh viện Ung bướu; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án liên quan đất quốc phòng, an ninh chậm.

Lãnh đạo các bộ, ngành thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế -xã hội của Cần Thơ thời gian qua; giải đáp các kiến nghị, đề xuất của thành phố Cần Thơ, nhằm khơi thông vướng mắc để thành phố phát triển.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ, góp tích cực, hiệu quả cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Cần Thơ triển khai quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết của Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thời gian gần đây; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Về các nhiệm cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ đẩy mạnh quy hoạch Thành phố; đẩy mạnh thực hiện gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đặc biệt là vấn đề quy hoạch đất, giao đất; tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng nhanh, tổ chức đền bù, tái định cư, nhất là các dự án giao thông; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; yêu cầu Cần Thơ thành lập ngay Tổ công tác do Chủ tịch UBND Thành phố làm tổ trưởng để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ cho biết, hầu hết đã và đang được xử lý, giải quyết; những vấn đề chưa có phương án xử lý, Thủ tướng giao cụ thể các bộ, ngành và thành phố phối hợp, hướng dẫn thực hiện ngay, trên nguyên tắc vấn đề pháp luật không cấm thì cho phép vận dụng sáng tạo để thực hiện.