Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 1/2023

Chiều 2/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2023.

Tại phiên họp này, Chính phủ đã xem xét đề xuất xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia; Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Việc làm (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; báo cáo về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ nghe tờ trình tóm tắt dự thảo Luật, báo cáo thẩm định các luật, đồng thời thảo luận, làm rõ nội hàm, chỉnh sửa, bổ sung nội dung vào các dự thảo luật, các đề nghị xây dựng dự án Luật, đề án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Bộ Tài nguyên và môi trường; Bộ Nội vụ và các cơ quan đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị, trình các dự án, đề nghị xây dựng luật; nghiêm túc tiếp thu, giải trình cặn kẽ, có cơ sở, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành tập trung, tăng cường sự chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, phát huy đột phá về xây dựng thể chế.

Thủ tướng cũng yêu cầu, trong quá trình xây dựng pháp luật cần tiếp tục tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động của luật để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo luật. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền chính sách, về tổ chức thực hiện, bổ sung thêm lực lượng trong xây dựng thể chế. Thủ tướng đề nghị rà soát một số Luật theo yêu cầu thực tiễn đặt ra, phục vụ cho sự phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện các dự thảo luật đảm bảo chất lượng tốt nhất./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Như Huỳnh