Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

Chiều 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của Chiến lược tài chính toàn diện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển tốt hơn nữa các dịch vụ cho người dân thuận lợi, tiện dụng, giảm chi phía đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hàng năm đánh giá, cập nhật tình hình để điều chỉnh kịp thời. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo; bố trí nguồn nhân lực và kinh phí phù hợp; ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để gia tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, sự mong đợi của người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo để triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ; tổ chức theo dõi, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của đơn vị mình để kịp thời rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo; kịp thời phát hiện mọi bất cập để khắc phục. Các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp, phản ứng chính sách kịp thời hơn, tranh thủ kinh nghiệm của quốc tế, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương để thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của Ban Chỉ đạo liên quan đánh giá mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phân công nhiệm vụ cụ thể.