Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Gia Lai

Sáng 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và quý I/2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.

Ghi nhận những kết quả mà mà đảng bộ, quân và các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Gia Lai cần tiếp tục tập trung, triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm ổn định tăng trưởng kinh tế. 

Đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý, trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; khai thác, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa tiêu biểu gắn với phát triển du lịch. 

Tỉnh Gia Lai cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Quan tâm phát triển các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả chính sách phát triển vùng trong tỉnh, mô hình liên kết vùng khu vực Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các lưc lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát địa bàn; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng và hoạt động nhen nhóm phục hồi Fulro, “Tin lành Đê Ga”, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện : Văn Lệ Đức Hưng