Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 8/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Ba của Ủy ban để đánh giá kết quả chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022 và xác định những hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh.

Báo cáo tại Phiên họp về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số 6 tháng qua cho thấy công tác chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử đạt 100%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 11,27%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán đạt 66%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh là 70,91%; tỷ lệ hộ gia đình có internet cáp quang băng rộng là 71,75%… Cả nước đã phát triển 35 nền tảng số quốc gia. Hiện nay đã có hơn 900/3.000 hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số; bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2022.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương lựa chọn và công bố các nền tảng số mà địa phương mình tập trung thúc đẩy trong năm 2022 để giải quyết các vấn đề của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng hiệu quả để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. Rà soát, đăng ký, phân bổ nguồn lực cho việc phát triển và triển khai các nền tảng số, đặc biệt là kinh phí cho năm 2023.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Các bộ các ngành, cùng các địa phương chia sẻ thông tin rồi quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, lãnh đạo và đặc biệt là làm sao cho người dân được thụ hưởng các dịch vụ mà chúng ta thiết kế theo quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương rồi đẩy mạnh kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hình thành hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, đảm bảo đồng bộ, nhất quán, chính xác.”

Đối với các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng đề nghị có văn bản chính thức gửi cho Thủ tướng Chính phủ để tập trung xử lý theo thẩm quyền.