Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Chiều 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã cơ bản hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với 3 trụ cột chính: Nhà nước - Viện, trường - Doanh nghiệp. Các chủ thể liên quan bao gồm: các trung tâm hỗ trợ, ươm tạo, đổi mới sáng tạo; các mạng lưới chuyên gia, trí thức, cố vấn; các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính. Trung tâm có các đối tác lớn và quan trọng của như: các tập đoàn công nghệ hàng đầu; các viện nghiên cứu, trường đại học lớn; các trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại các nước, cùng gần 200 quỹ đầu tư đã tham gia hệ sinh thái.

Trung tâm cũng đã hình thành và phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam với gần 1.600 chuyên gia, trí thức người Việt đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ, các Viện-trường hàng đầu trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam phải là nơi hội tụ trí tuệ trên khắp thế giới, không giới hạn khoảng cách hay tuổi tác. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan xây dựng các văn bản, tạo khuôn khổ pháp lý cho Trung tâm vận hành hiệu quả; xây dựng cơ chế chính sách để thu hút, hội tụ nhân tài, trí tuệ; xây dựng quỹ đổi mới sáng tạo; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; xây dựng nền tảng số để kết hợp các hoạt động của hệ sinh thái; xây dựng kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và phát triển trí tuệ nhân tạo.