Thu ngân sách 5 tháng đạt trên 48% dự toán

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán; 8/20 khoản thu đạt dưới mức 48% và 8/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ gồm thuế bảo vệ môi trường; lệ phí trước bạ; thu tiền sử dụng đất; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước./.