Thu hồi sao đối với cơ sở lưu trú không duy trì chất lượng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các sở quản lý du lịch chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn. Từ tháng 6 - 10 tới, Tổng cục Du lịch phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở quản lý du lịch kiểm tra, giám sát một số địa bàn trọng điểm phát triển du lịch.

Theo đó, việc kiểm tra sẽ tiến hành ở cả 3 miền: Miền Bắc gồm (Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An); miền Trung gồm (Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam); miền Nam gồm (Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang).

Cụ thể, đơn vị chức năng sẽ kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao ở một số địa bàn trọng điểm du lịch trong cả nước; xử lý nghiêm cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, quảng cáo, niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận...

Truyền hình Quốc hội Việt Nam