Thống nhất sáp nhập thị xã Cửa Lò và 6 xã huyện Nghi Lộc vào TP Vinh

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất lựa chọn phương án thành phố Vinh mở rộng sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc (gồm xã: Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Khánh Hợp).

Việc mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh nhằm cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Riêng thị xã Cửa Lò, hiện nay có diện tích tự nhiên 29,12km2, dân số 57.445 người với 7 phường.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá phương án thành phố Vinh mở rộng sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc là phương án phù hợp nhất với quy hoạch chung của thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt; có thể tiến hành thực hiện được ngay các bước xây dựng hồ sơ đề án.

Mặt khác, đây cũng là phương án có số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ảnh hưởng ít nhất; số lượng cán bộ, công chức dôi dư phải bố trí, sắp xếp ít nhất; giảm được tối đa chi phí đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi khác.

Hiện nay, sau khi đã thống nhất lựa chọn được phương án trên, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các bước và nội dung khác theo đúng quy định trong việc mở rộng, sáp nhập địa giới hành chính.

Dự kiến trong tháng 4/2023, tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thiện đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh trình Chính phủ.

Trong tháng 5/2023, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.
 

Thực hiện : Việt Bắc Hiểu Vy