Thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo căn cứ nào?

Liên quan tới việc Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến xung quanh dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) với đề xuất sở hữu nhà theo niên hạn sử dụng. Nhiều ý kiến cho rằng phải giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư khi thực hiện công trình tránh tình trạng “ treo đầu dê bán thịt chó”.

2 phương án được Bộ Xây dựng đưa ra là thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định căn cứ vào thời hạn sử dụng của công trình. Phương án 2, thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ theo quy định của pháp luật đất đai. Nhiều ý kiến cho rằng quy định theo phương án 1 sẽ tạo ra bước đột phá để người dân tiếp cận được với từng mức giá ở từng công trình.

Xu hướng chung của thế giới là ngày càng ít người quan tâm tới sở hữu nhà mà sẽ lựa chọn không gian sống xanh, sạch, bền vững. Việc quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư cần phải được xây dựng cụ thể, để khi thực thi tránh những phát sinh khi hết quyền sở hữu nhà nhưng đất thì vẫn còn.

Ngoài ra, việc phân cấp dự án chung cư phải được giám sát chặt chẽ. Tránh tình trạng nhà ở chưa hết hạn nhưng đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân.

Hiện, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) vẫn đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến đóng góp công khai. Những đóng góp thiết thực từ đời sống sẽ giúp cho ban soạn thảo có góc nhìn toàn diện để trình tới Quốc hội trong thời gian tới đây.

Thực hiện : Ngọc Thiện Ngọc Tuấn