Thời hạn 45 ngày không đủ để đưa ra kết luận thanh tra

Tại buổi góp ý cho Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi do đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức vào chiều 28/9, các quy định liên quan tới thời hạn thanh tra, thẩm định kết luận thanh tra được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến.

Theo đó, đại biểu cho rằng, quy định các cuộc thanh tra do Thanh tra sở, thanh tra huyện tiến hành không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì có thể gia hạn một lần nhưng không quá quá 15 ngày là không phù hợp với thực tiễn, cần xem xét điều chỉnh.

Liên quan tới quy định thẩm định kết luận của thanh tra tại điều 74 của dự thảo Luật, đại biểu cho rằng, quy định này là không cần thiết và khó thực hiện khi Luật có hiệu lực thi hành.

Đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về tính hiệu quả khi giao cho thanh tra huyện, thanh tra sở chức năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Vì trên thực tế, khi tiếp nhận những nội dung này, các thanh tra viên vẫn phải chuyển giao tới cho các phòng ban chuyên môn xem xét, giải quyết. Đại biểu đề nghị đoàn ĐBQH thành phố cần cân nhắc các vấn đề trên để góp ý hoàn thiện dự thảo Luật trong kỳ họp sắp tới.

Thực hiện : Thùy Vân Hữu Ái