Thiếu hụt giáo viên nước ngoài ở Trung Quốc

Chính sách Zero Covid của Trung Quốc, với những hạn chế nghiêm ngặt, khiến cho cuộc sống của nhiều người nước ngoài, đặc biệt là đội ngũ giáo viên gặp khó khăn. Không ít người đã rời Trung Quốc trở về nước. Điều này khiến cho các trường quốc tế tại đây phải xoay sở tìm giáo viên thay thế.

Theo dữ liệu từ các nghiên cứu riêng biệt do Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc và Hiệp hội các trường quốc tế Trung Quốc và Mông Cổ (ACAMIS) thực hiện, khoảng 40% giáo viên quốc tế sẽ rời bỏ vị trí của họ ở Trung Quốc đại lục trong năm nay. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là sự di cư của giáo viên trường quốc tế, mà là khó khăn trong việc tuyển dụng những người thay thế từ bên ngoài Trung Quốc.

Ông TOM ULMET - Giám đốc điều hành Hiệp hội các trường quốc tế Trung Quốc và Mông Cổ: “Giờ đây, mọi người trên khắp thế giới đã đọc về việc phong tỏa tại Trung Quốc và không cảm thấy cần phải tuân theo điều đó. Vì vậy, họ nhận việc ở nơi khác”

Tình trạng thiếu giáo viên cũng đã khiến các trường phải nỗ lực hết sức để đảm bảo giáo viên quốc tế có trình độ vẫn còn ở trong nước. Tuy nhiên, Trung Quốc có các quy định khá chặt chẽ về thị thực đối với giáo viên: Giáo viên phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm, phải đủ tiêu chuẩn về môn học của mình, có nghĩa là giáo viên chủ nhiệm hoặc chuyên gia về môn học, tùy thuộc vào trình độ mà giáo viên giảng dạy. 

Vì vậy, có những người ở Trung Quốc mà các trường học chỉ đơn giản là không thể thuê vì họ không đủ tiêu chuẩn hoặc không thể xin thị thực cho họ./.