Thêm chính sách thu hút nguồn lực xã hội tổ chức lao động cho phạm nhân ngoài trại giam

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết “Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam”, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự băn khoăn đối với các chính sách thu hút các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện việc thí điểm và bảo đảm tính khả thi của việc thí điểm.

Để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện việc thí điểm, dự thảo Nghị quyết đã quy định thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam trong thời gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (điểm d, khoản 3, Điều 1 dự thảo Nghị quyết). Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu Quốc hội, cần phải có thêm các chính sách ưu đãi khác cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thí điểm, bởi các tổ chức, cá nhân đó sẽ phải đầu tư rất lớn và cũng có những rủi ro nhất định.

Đại biểu DƯƠNG TẤN QUÂN, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: "Tổ chức, cá nhân phải đầu tư lớn, có thể gặp rủi ro nếu dừng thí điểm. Đề nghị chính phủ cần đánh giá toàn diện, có chính sách chia sẻ rủi ro đối với các nhà đầu tư, có chính sách ưu đãi khác như tín dụng, đất đai”.

Đại biểu NGUYỄN HẢI DŨNG, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: “Tổ chức, cá nhân hợp tác phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu, trong khi được hưởng ưu đãi rất ít như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, vậy liệu có khả thi không?”.

Bên cạnh đó, nhiều Đại biểu cũng cho rằng, không nên giới hạn ngành nghề tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam tập trung vào các ngành nghề sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước mà có thể mở rộng cả ra các ngành nghề sản xuất hàng hoá xuất khẩu.

Đại biểu LÊ TẤT HIẾU, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc: “Nghị quyết không cần giới hạn là các ngành nghề sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước mà có thể mở rộng cả sản xuất hàng hoá xuất khẩu…”.

Đại biểu NGUYỄN HỮU CHÍNH, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Theo dự thảo Nghị quyết chỉ tập trung các ngành nghề tiêu thụ trong nước, theo tôi không nên hạn chế, có thể mở rộng các ngành nghề xuất khẩu nhất là trong bối cảnh nước ra hội nhập quốc tế hiện nay”.

Việc tổ chức, cá nhân tham gia thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong thực hiện các chính sách nhân đạo đối với đối tượng đặc thù.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam