Tháo gỡ cơ chế tín dụng trong dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi

Tại Việt Nam, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã hình thành và phát triển gần 70 năm, nhiều mô hình HTX phát triển mạnh, hiệu quả. Nhưng hiện nay, vẫn còn nhiều khoảng trống về pháp lý khiến các HTX khó tiếp cận được nguồn vốn để phát triển, nhất là vốn tín dụng ngân hàng. Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu cho ý kiến khi xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Theo số liệu khảo sát của Liên minh HTX Việt Nam, nhu cầu về vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, HTX hiện nay lên tới hàng trăm ngàn tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 2% số HTX trong cả nước tiếp cận được vốn các tổ chức tín dụng. Vẫn còn có rất nhiều rào cản, nhất là việc thế chấp tài sản.

Trên thực tế, tài sản nhà nước giao cho các HTX không được phép dùng để thế chấp. Nhưng khi triển khai một dự án mới hỏi HTX phải có nguồn vốn tự có đối ứng từ 20 - 30% vốn đầu tư nên nhiều HTX không đáp ứng được. Do đó, Luật khi sửa đổi cần hướng đến việc mở rộng cơ chế góp vốn của các thành viên làm vốn đối ứng.

Quan điểm này cũng được nhiều đại diện các Liên minh HTX trên cả nước đồng tình. Đồng thời, các loại tài sản hình thành do hoạt động sản xuất kinh doanh nên được chấp thuận như 1 loại tài sản chung để các HTX thế chấp, vay vốn, phát triển sản xuất. Có như thế mới giúp nâng cao hiệu quả cung ứng vốn và tiếp cận vốn tín dụng cho các hợp tác xã. 

Mời quý vị theo dõi chi tiết chương trình!

Thực hiện : Mỹ Phượng - Lê Quang