Thanh tra Chính phủ bốc thăm, xác minh tài sản của 67 người

Ngày 8/2 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ năm 2023.

Đây là lần thứ 2 Thanh tra Chính phủ cùng các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập triển khai việc này theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018. Trong lần đầu, Thanh tra Chính phủ chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ, công chức của 7 bộ ngành để xác minh song chưa công bố kết quả.

Theo kết quả tại buổi bốc thăm, Bộ Công Thương có nhiều nhất với 17 người sẽ làm việc với thanh tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo 16 người, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 11 người, Bộ Giao thông Vận tải 7 người, Bộ Thông tin và Truyền thông 4 người. Thanh tra Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Than khoáng sản, mỗi đơn vị 3 người.

Thời gian xác minh tài sản, thu nhập với 67 cán bộ từ quý II đến hết năm 2023. Nội dung xác minh gồm tính trung thực, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản tăng thêm.

Thời gian qua, ngoài Thanh tra Chính phủ, nhiều địa phương cũng tổ chức bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 với cán bộ trên địa bàn như Hà Nội, Quảng Trị, Bình Thuận, Ninh Thuận,...

Thực hiện : Việt Bắc