Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine mũi 2 phòng Covid-19 cho gần 15.600 trẻ dưới 12 tuổi

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19 cho gần 15.600 trẻ. Đợt tiêm này kéo dài đến ngày 12/6/2022.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục tiêm mũi 1 cho những trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, sinh sống hoặc học tập trên địa bàn, chưa được tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm, do mới tròn 5 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng, mới trở về Thành phố Hồ Chí Minh, đã mắc Covid-19 trên 3 tháng… 

Tính đến hết ngày 21/5, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được cho hơn 300 ngàn trẻ, trong đó hơn 288 ngàn trẻ tiêm 1 mũi, và hơn 15 ngàn trẻ tiêm 2 mũi .