Thẩm tra các tờ trình về việc thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Sáng 7/2, tại Nghệ An, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 12 để thẩm tra các tờ trình của Chính phủ về việc thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính của các tỉnh Bến Tre, Quảng Nam, Trà Vinh và An Giang. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên làm việc.

Theo thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, yrên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh Bến Tre, Quảng Nam, Trà Vinh, An Giang và Bộ Nội vụ, Chính phủ đã có 4 tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri và thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập ấp Phước Hội thuộc xã Long Khánh vào ấp Mê Láng thuộc xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; thành lập thị xã Tịnh Biên, các phường thuộc thị xã Tịnh Biên, thị trấn Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn Hội An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An.

Các tỉnh Bến Tre, Quảng Nam, Trà Vinh, An Giang đã chỉ đạo các thị xã và huyện liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri của xã, phường, thị trấn về phương án thành lập đơn vị hành chính đô thị và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, kết quả được đa số cử tri đồng thuận.

Về sự cần thiết thành lập và tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh trên, các ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với các đề xuất này, song cũng đề nghị các địa phương cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các địa phương này.

Cùng với đó, các ý kiến cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương các tỉnh tiếp tục cập nhật, hoàn thiện và kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nếu được thông qua, trong đó chú trọng các nội dung về việc bố trí, sắp xếp và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng các yêu cầu quản lý của chính quyền đô thị; có phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức và việc chuyển đổi các loại giấy tờ hành chính cho người dân khi có nhu cầu. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Sỹ Cường