Tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xử lý tranh chấp đất đai

Thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai tại nhiều địa phương trong đó có tỉnh Lâm Đồng đã gặp nhiều vướng mắc trong suốt thời gian dài mà không có cách giải quyết triệt để. Hội thảo "Kinh nghiệm Quốc tế về tài chính và quy hoạch đất đai" tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" đã có nhiều ý kiến từ các chuyên gia nhằm tìm giải pháp giải quyết, đồng thời xây dựng hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai tại các địa phương nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đó là giải quyết đất ở, đất sản xuất cho dân di cư tự do, quy hoạch chuyển đổi 3 loại rừng để có quỹ đất phục vụ nhu cầu mở rộng TP. Đà Lạt và các vùng phụ cận, hỗ trợ tái định canh định cư cho người dân bị mất đất ở, đất sản xuất do thiên tai,… Những khó khăn vướng mắc này đã làm khó các cơ quan chức năng trong suốt thời gian dài vì sự chồng chéo giữa các luật cũng như thiếu những thông tư, quy định hướng dẫn khiến địa phương không dám thực hiện vì sợ sai.

Ngoài ra một vấn đề rất được dư luận quan tâm xung quanh việc định giá đất theo phương pháp nào và cơ quan, tổ chức nào được quyền quyết định khung giá để đảm bảo tính công khai, minh bạch và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Bên cạnh đó, thông qua những bài học kinh nghiệm của quốc tế mà các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo cũng chỉ ra nhiều phương pháp giải quyết các vấn đề trong xử lý tranh chấp đất đai, đền bù giải toả, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các bên liên quan,... Đây là những vấn đề nóng của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung tạo ra những xung đột, tranh chấp và khiếu nại tố cáo kéo dài liên quan đến đất đai trong suốt thời gian qua.

Ngọc Duy -

Việt Bảo