Thái Nguyên thu hồi dự án khu du lịch nghỉ dưỡng 2.500 tỷ đồng của Flamingo

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có Quyết định số 2024 về thu hồi, chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc (xã Tân Thái, huyện Đại Từ), do CTCP Flamingo Holding Group thực hiện.

Tại quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật; giải quyết các vấn đề có liên quan đến dự án theo đúng các quy định.

UBND tỉnh cũng giao các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đại Từ và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án (nếu có) theo đúng quy định.

UBND huyện Đại Từ được giao việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch của dự án theo quy định; tham mưu, đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Trước đó vào tháng 11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thống nhất thông qua chủ trương đối với đề xuất thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao hồ Núi Cốc do Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group đề xuất với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Thực hiện : Việt Bắc Hồng Quyên