Thái Lan chuẩn bị tổ chức bầu cử Thượng viện khóa mới

Theo Hiến pháp Thái Lan năm 2017, Thượng viện hiện nay gồm 250 thượng nghị sĩ sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 11/5 tới, kéo theo đó là việc kết thúc thẩm quyền bầu Thủ tướng mới. Tuy nhiên, khác với việc giải tán Hạ viện, các thượng nghị sĩ sẽ vẫn tiếp tục các thẩm quyền lập pháp và một số thẩm quyền khác cho đến khi các thượng nghị sĩ mới chính thức nhậm chức.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, ngân sách tổ chức cuộc bầu cử Thượng viện khóa mới dự kiến là 1,8 tỷ baht (khoảng 50,7 triệu USD). Theo dự trù, khoản ngân sách phục vụ bầu cử dự kiến sẽ được chi cho công tác tổ chức đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực phục vụ việc tổ chức và giám sát bầu cử; công tác tuyên truyền, giáo dục về bầu cử; công tác đảm bảo an ninh trật tự và kinh phí in ấn phiếu bầu…

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã ban hành quy định mới liên quan cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới. Theo đó, Thượng viện khóa mới sẽ gồm 200 thượng nghị sĩ được lựa chọn từ 20 nhóm chuyên môn khác nhau, với mỗi nhóm chọn ra 10 thượng nghị sĩ.

Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ở cấp huyện, tỉnh và quốc gia theo quy trình được thiết kế để ngăn chặn sự can thiệp chính trị. Sau khi quá trình nộp đơn kết thúc, các cuộc bầu cử cấp quận/huyện sẽ đồng thời được tổ chức trên toàn quốc trong vòng 20 ngày. Cuộc bầu cử cấp tỉnh sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày sau cuộc bầu cử cấp quận/huyện và cuộc bầu cử cấp quốc gia phải được tổ chức trong vòng 10 ngày sau thời điểm đó. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam