Thách thức trong chuyển đổi số nhanh, xanh và thông minh hơn

Chuyển đổi số là thời cơ cho Việt Nam đột phá trở thành một quốc gia phát triển. Tuy nhiên, để chuyển đổi số nhanh, thông minh và xanh hơn vẫn còn nhiều thách thức đặt ra. Đây là vấn đề được các đại biểu thảo luận tại hội nghị do Báo đầu tư, Bộ Kế hoạch đầu tư tổ chức sáng 21/3, tại Hà Nội.

Theo đại diện Bộ KHĐT, Việt Nam đã sớm tiếp cận mô hình phát triển xanh và bền vững, với các nhiệm vụ xuyên suốt là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức để tham gia sâu hơn vào cấu trúc đầu tư, trật tự thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyển đổi số giúp tăng năng suất, giảm chi phí.

Thời gian qua, chuyển đổi “kép”: vừa số hóa, vừa xanh hóa cũng là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tuy nhiên, để chuyển đổi số nhanh, thông minh và xanh hơn, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra. Đó là các vấn đề về quyết tâm chính trị, hành lang pháp lý, nguồn nhân lực và hạ tầng số.

Tại hội nghị những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển ở các ngành sản xuất, tài chính – ngân hàng và thương mại điện tử được chia sẻ nhằm giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đã đề ra.

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình!

Thực hiện : Diệu Huyền Minh Công