Tây Ban Nha thông qua dự luật thúc đẩy bình đẳng giới

Chính phủ Tây Ban Nha vừa thông qua Dự thảo luật bình đẳng giới, nhằm thúc đẩy tỷ lệ phụ nữ tham gia vào chính trường, kinh doanh, cũng như trong các lĩnh vực đời sống khác.

Dự thảo luật mới tại Tây Ban Nha sẽ áp dụng đầy đủ nguyên tắc về bình đẳng giới đối với danh sách bầu cử và áp đặt mức tối thiểu 40% đại diện nữ giới tham gia vào ban giám đốc của các doanh nghiệp lớn. Dự luật mới cũng yêu cầu các đảng đưa ra số lượng ứng cử viên nam và nữ ngang nhau trong các cuộc bầu cử, với mục đích tăng cường bình đẳng giới trong quốc hội. Hiện tại, phụ nữ chiếm 44% trong Quốc hội và 39% trong Thượng viện Tây Ban Nha.

Việc thông qua dự thảo Luật Bình đẳng giới là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp đã được Chính phủ Tây Ban Nha công bố. Trước đó, hồi tháng 12/2022, các nhà lập pháp Tây Ban Nha đã thông qua dự luật về quyền của người chuyển giới, cũng như luật về sức khỏe tình dục và sinh sản.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thu Ngoan