Tây Ban Nha dự kiến gia tăng lạm phát thực phẩm

Tây Ban Nha cho biết tỷ lệ lạm phát thực phẩm tại quốc gia này sẽ vẫn xu hướng tăng trong những tháng tới. Nhận định trên được đưa ra dựa trên các dự báo kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha công bố.

Theo ông Angel Gavilan, Tổng giám đốc Kinh tế và Thống kê của Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, tỷ lệ lạm phát lương thực hiện nay đang ở mức cao trong lịch sử, nhưng giá lương thực vẫn chưa đạt đỉnh. Gần đây, Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đã điều chỉnh dự báo tỷ lệ lạm phát lương thực tăng hơn 4% trong thời gian còn lại của năm 2023. Ngân hàng này cho biết giá hàng tạp hóa sẽ tăng 12,2% thay vì mức dự báo trước đó là 7,8% được đưa ra vào tháng 12/2022.

Thực hiện : Vân Hương