Tạo đột phá hạ tầng giao thông từ 5 dự án lớn: Thời cơ và thách thức

Lần đầu tiên tại một kỳ họp Quốc hội, có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Đây đều là những dự án giao thông trọng điểm, cấp bách, bảo đảm quốc phòng, an ninh, có tác động lan tỏa, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, các vùng và từng địa phương.

Cùng bàn luận chủ đề này xin được giới thiệu 2 vị khách mời:

Ông Phan Đức Hiếu, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội.

Tiến sĩ: Nguyễn Xuân Thủy - Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Hai vị khách mời hình dung như thế nào về việc tạo đột phá hạ tầng giao thông của 5 dự án lớn vừa được Quốc hội thông qua? Việc Quốc hội thông qua 5 dự án giao thông quan trọng này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch?

Mời quý vị đón xem video!
 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam