Tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế qua việc khám chữa bệnh từ xa

Thực hiện Đề án khám, chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế, thời gian qua, Bệnh viện Tim Hà Nội cũng như các bệnh viện hàng đầu của ngành Y tế Thủ đô đang tích cực triển khai xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kết nối trực tiếp với các bệnh viện tuyến dưới. Hiệu quả là vậy, tuy nhiên hiện nay qua triển khai thực tiễn loại hình này vẫn còn gặp những khó khăn vướng mắc về hành lang pháp lý hoạt động.

Có thể thấy, việc triển khai, kết nối hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa dựa vào hạ tầng công nghệ thông tin thực sự đã giúp ích được rất nhiều cán bộ y tế các vùng, miền có cơ hội được giao lưu, chia sẻ và nâng cao kiến thức qua việc Tư vấn, hội chẩn các ca lâm sàng, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa các tuyến; đồng thời giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Tuy nhiên hình thức khám chữa bệnh từ xã cũng đang gặp những khó khăn nhất định bởi việc chưa có hành lang pháp lý chính thức cho hoạt động khám chữa bệnh từ xa dẫn đến nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện, trong đó có việc xây dựng định mức kinh tế xã hội cho hoạt động này, cũng như phương thức và cơ chế chi trả.

Theo kinh nghiệm quốc tế, khám bệnh, chữa bệnh từ xa sẽ là xu thế khám, chữa bệnh trong thời gian tới, hình thức khám chữa bệnh này có liên quan và sẽ làm thay đổi hầu hết các nội dung khám chữa bệnh truyền thống. Do đó cần quy định pháp lý giữa cơ sở khám chữa bệnh với người bệnh, giữa người hành nghề và người bệnh.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Diệu Huyền